?

Log in

Previous Entry | Next Entry

Naruto Icons (20) + Banner

1 Team Gai
2 Sasuke
2 Sakura
4 Naruto
1 Sasori
1 Sai
1 Kakashi
1 Yamato
1 Deidara
1 Sakura + Chiyo
1 Naruto + Sai
1 Orochimaru + Kabuto
2 Sasuke + Naruto
1 Naruto + Gaara

1 Banner - Itachi + Sasuke

Preview

Photobucket Photobucket PhotobucketPhotobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket Photobucket PhotobucketPhotobucket